วันเสาร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2556

น้ำผึ้งเคลือบยาพิษ


น้ำผึ้งเคลือบยาพิษ
          มาตรา ๑๖ ให้นำบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในส่วนที่ว่าด้วยการพิจารณาพิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดี มาใช้บังคับแก่การพิจารณา พิพากษาและการชี้ขาดตัดสินคดีในศาลฎีกา และแผนกคดีครอบครัวและมรดกตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน


        ฟังดูดี ยกย่องกฎหมายแพ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย และทรงประกาศให้ใช้ เป็นที่สูงสุด มาบังคับใช้จนถึงศาลฎีกา

แต่!! ต้องย้อนกลับไปอ่านข้อความในมาตรา ๑๕ ก็จะพบว่า 
      “ให้นำบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ที่พระเจ้าอยู่หัวทรงลงพระปรมาภิไธย) มาใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกฎหมายอิสลาม (ที่อัลเลาะห์บัญญัติ)”

        นั่นคือ อิสลามได้ขึ้นยืน เหยียบบนหัวนักการเมืองพรรครัฐบาล แล้วชูพระราชอำนาจขึ้นสูงสุดไว้เหนือหัว...เหยียดตัวตรง แล้วยังเขย่งเท้าชูให้สูงขึ้นไปอีก ....และแล้ว.....ทุ่มลงกับพื้นอย่างสุดแรง ด้วยคำว่า "เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัติกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดกตามพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน ”

                         
         นั่นเป็นการเรียนรู้จากตัวอักษรบนพระราชบัญญัติที่นักการเมืองที่เราลงคะแนนเลือกเข้าไปนั่งในสภาฯกำลังจะเสนอ

ทำไมพม่าจึงห้ามสตรีแต่งงานกับชายมุสลิม?
  • ถ้าหากในวันหนึ่งข้างหน้าเขาจะแต่งงานใหม่เขาจะต้องไปจดทะเบียนที่ใด สำนักงานเขตและที่ว่าการอำเภอคงไม่รับจดฯแน่นอน ถ้าหากจดทะเบียนที่สำนักงานจดทะเบียนของอิสลาม ดังนั้นสามีหรือภรรยาคนใหม่จะต้องเป็นอิสลามโดยอัตโนมัติใช่หรือไม่?
        เรื่องการเปลี่ยนศาสนา ถ้าหากตอบว่า “เปลี่ยนศาสนาได้ไม่มีปัญหา” นั่นคือ “มุสาวาทา !” โปรดอ่านข่าวต่อไปนี้

ศาลแพ่งมาเลย์ปัดคำร้องหญิงมุสลิมขอเปลี่ยนนับถือศาสนาคริสต์

        ปูตราจายา - ศาลแพ่งแดนเสือเหลืองไม่ยอมตัดสินคดีหญิงมุสลิมขอเปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์ โบ้ยเป็นหน้าที่ของศาลอิสลาม

         สำนักข่าวต่างประเทศรายงานเมื่อวันพุธ (30 พ.ค.) ว่าคณะผู้พิพากษาศาลฎีกามาเลเซียได้ปฏิเสธที่จะพิจารณาคำร้องของนางลีนา จอย หญิงมุสลิมที่ต้องการได้รับการรับรองอย่างถูกต้องตามกฎหมายภายหลังจากที่เปลี่ยนไปนับถือศาสนาคริสต์แล้ว โดยกล่าวว่าเรื่องนี้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของศาลชาเรีย หรือศาลอิสลาม ซึ่งศาลแพ่งไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงตรงจุดนี้ได้
จาก คม ชัด ลึก  31 พ.ค.50

          เนื่องจาก คดีนี้เป็นข่าวที่สื่อฯทั่วโลกสนใจ ผู้เขียนขอนำเสนอบทคัดย่อข้อความสำคัญจากข่าวเดียวกันในหัวข้อข่าว “Malaysia: woman fights for right to convert” คลิกเข้าอ่านข่าวต้นทางจากสื่อฯ Religioscope http://religion.info/english/articles/article_110.shtml

· ร่างพระราชบัญญัติกฏหมายอิสลาม (Islamic law) มาตรา ๑๕ – ๑๖ ตอนน้ำผึ้งเคลือบยาพิษ


http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น