วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

มะรอโซ จัทราวดี ไซตอนของผู้บริสุทธิ์! หรือ...วีรบุรุษของ PNYS. ? Maroso a very coward hero


มะรอโซ จัทราวดี 
ไซตอนของผู้บริสุทธิ์! หรือ
...วีรบุรุษของ PNYS. ? Maroso a very coward hero*
• ไทยเป็นผู้ให้มาตลอด ตลอดเวลาที่ให้ ก็ยังถูกประณามว่าเลว
• แผ่นดินนี้จะอยู่รอดหรือไม่?
• ชาวไทยวางเฉย!
• สื่อไทยไม่สนใจ สื่อมุสลิมกระทืบซ้ำ ...ไทยอยู่ได้ฤา
• หรือว่าแผ่นดินนี้ถึงกาลวิบัติเสียแล้ว
http://202.129.16.69/~surafile/VDO/maroso.wmv


• เลวเหมือนไม่ใช่มนุษย์อย่างนี้นี่แหละคือ วีรบุรุษของสื่อฯมุสลิมกับ PNYS.

• ชัดแล้วยัง? ใครคือไซตอน ใครคือแนวร่วมไซตอนที่ยกมะรอโซฯเป็นวีรบุรุษ 
http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น