วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

นี่คนหรือสัตว์ ?


นี่คนหรือสัตว์ 

ทุก ๆ ศาสนาสอนให้เป็นคนดีจริงหรือ ?

ดูนี่เลย  นี่คนหรือสัตว์ ?

ดูเอาเถิด บรรดาสัตว์เมื่อยาม หื่นกระหาย เห็นได้ รู้ไดด้วยตาเห็น

สัตว์เมื่อยาม  หื่นกระหาย มันจะกัดกันเองเพื่อแย่งกันระบายความหื่นกระหาย

พิจารณากันเถิด ทำไมหนอ! อยู่ในแหล่งต้นกำเนิดของคำสอนก็ยังเป็น

พิจารณากันเถิด กฎของคัมภีร์ที่ใช้ควบคุมสัตว์เหล่านี้ หมดความขลังแล้ว

ตะวันออกกลาง ฆ่ากันเป็นชีวิตประจำวัน

ด้วยคำสอนในคัมภีร์ที่อวดใครๆว่าตนคือผู้เคร่งฯ แต่!..กดขี่สตรีเพียงเพื่อหลอกตนเองว่าตนคือมนุษย์ สตรีคือ ทรัพย์สิน

ในไทย ฆ่ากันเป็นเรื่องสนุก ตัดหัวเพื่อนมนุษย์แล้วร้องสรรเสริญพระเจ้าของมัน ยิงที่ขาไม่ให้หนี ราดน้ำมันแล้วจุดไฟเผาสด มันเอาไปอวดกันถึงความเก่ง

พุทธภูมิใจเถิด หิริโอตตัปปะ แปลว่า ความละอาย และ เกรงกลัวต่อบาป เป็นคำสอนที่พระพุทธองค์สอนไว้ดีแล้ว

คำว่า “ทุกศาสนาสอนให้เป็นคนดี” หมายความว่า  “เรากำลังลดชาวพุทธลงไปเทียบเท่าสัตว์”             

ที่มันเป็นกันอยู่ และเป็นกันมาก็เพราะ “อัตลักษณ์” ของมันเป็นเช่นนั้น (มันเป็นของมันเช่นนั้นเอง)

หมายเหตุ
พวกเราระวัง ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นปีที่ไทยต้องเข้าสู่การร่วม “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” อย่างเต็มตัว ระวังสัตว์ป่า จากทั่วโลกจะทะลักเข้าเมืองไทย


http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น