วันพุธที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2555

ผู้หญิงในความหมายของ....อิสลาม!

ผู้หญิงในความหมายของ....อิสลาม!

           เกิดเป็นมุสลิมะห์ นี่แสนลำบาก

           เป็นคนกับเขาก็ไม่ได้เป็น..เป็นได้แค่....ทรัพย์สิน


           จะหาคู่ครองก็ไม่มีสิทธิเลือก...

           บางทีก็ถูกยัดเยียดความเป็นผัวให้เสียอีก

           คิดว่าเราเป็นเจ้าของ เราเป็นผู้สอนลูกที่เราให้กำเนิด 

           ...แต่กลายเป็นอิหม่ามสั่งได้เสียนี่

           เราจะเปลี่ยนศาสนา มันก็จะฆ่า


           ถ้า...เราจะตาย.....เราขอตายในศาสนาอื่นก็แล้วกัน


http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น