วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ชำแหละโจรกระจอก

ชำแหละ ไอ้โจร กิ๊กก๊อก แหกตามุสลิม นาม "พูโล"

พูโลคืออะไร?

          พูโล PULO เป็นตัวอักษรย่อของ Patani United Loan Organisation แปล เป็นไทยว่า องค์กรหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเองโดยอ้างรัฐปาตานี เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อเที่ยวขอเงินโดยหลอกองค์กรมุสลิมทั่วโลกโดย อ้างว่าต่อสู้เพื่อเอกราชแผ่นดินปาตานี อันเป็นการกระทำจอมปลอมเพื่อหวังเงินกู้และเงินบริจาคจากชาวมลายูที่ไม่รู้ อิโหน่อิเหน่และองค์กรศาสนาอิสลามอื่นๆ ที่หลับหูหลับตาหลงเชื่อและให้เงินหัวหน้าขบวนการให้เสพสุขอย่างสุขสบายใน ต่างประเทศ

ใครเป็นผู้ก่อตั้งองค์การพูโล?

tokku3
         พูโล ก่อ ตั้งโดย ตนกูวีรา อับดุลเราะฮ์มาน โกตานีลา ในสมัยที่มันเป็นนักศึกษานั้น ได้แอบอ้างว่าเป็น หม่อมราชวงศ์ วีระ ณ ราชวังคราม เป็นเชื้อพระวงค์กษัตริย์ปาตานี สายราชวังคราม ยี่งอ จังหวัดนราธิวาสจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในอินเดีย และปริญญาโทในสวีเดน โดยได้ก่อตั้งองค์การ พูโลและใช้เหตุผลตบตาว่าเพื่อกอบกู้เอกราชปาตานี ในวันที่ 22 มกราคม 1968 ในซาอุดิอารเบียเพื่อหวังหลอกเอาเงินจากเศรษฐีน้ำมันในช่วงนั้น


จุดประสงค์ของพูโลคืออะไร?

            จุดประสงค์หลักที่ฟังดูยิ่งใหญ่คือ อ้างว่าเพื่อกู้เอกราชของแผ่นดินปาตานี ที่ ถูกสยามยึดครองกว่า 200 ปี  แต่ในความจริงแล้วคือเพื่อเงินและความเป็นใหญ่ส่วนตัว ครอบครัวและพวกพ้อง

อะไรคือปาตานีรายา?
           แผ่นดินปาตานีรายาคือ รัฐมลายูในอดีต อันได้แก่ เซอตูล (สตูล) สิงขรนคร (สงขลา) ญาลา (ยะลา) บังนารา (นราธิวาส) และปาตานี (ปัตตานี) อีกส่วนคือ เคดาร์(ไทรบุรี) กลันตัน ปะลิด ซึ่งบางส่วนถูกอังกฤษบังคับเอาไปจากไทย ปัจจุบันอยู่ภายใต้มาเลเซีย เลยไม่กล้าไปเอะอะอ้างจะเอาเอกราชเพราะเป็นพี่ใหญ่สนับสนุนอยู่ เลยมาโวยวายแต่ในพื้นที่ 3 จังหวัด และ 4 อำเภอในสงขลา

ใครเป็นสมาชิกของพูโล?

          ชาวมลายูในปาตานี มาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย ซึ่งถูกหลอกลวงมาหรือจ้างมาด้วยเศษเงินอันน้อยนิดให้มาตายแทนผู้นำจอมปลอม ซึ่งเสวยสุข อยู่บนกองเงินกองทองอยู่ในสวิสเซอร์แลนด์

 พูโลต่อสู้แบบไหน?

         พูโลและขบวนการอื่น ๆ ต่อสู้ในทุกรูปแบบที่ไม่เป็นธรรม โดยไม่จำกัดวิธีและไม่สนใจว่าจะผู้บริสุทธิ์ต้องเสียชีวิตไปเท่าไหร่ ไม่ว่าในด้านการเมือง การทหาร หรือการศึกษา 

        พูโลส่งเสริมการศึกษาการก่อการร้าย โดยจัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนมาตั้งแต่ต้นทศวรรษที่70 เพื่อ ไปศึกษาต่อในประเทศที่ฝักใฝ่การก่อการร้ายเช่น มาเลเซีย อินโดเนเซีย ซาอุดิอารเบีย และยุโรปตะวันออก เป็นต้น ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พูโลมีหน่วยจรยุทธในเขต ฮาลาบาลา บูโด สันกาลาคีรี และที่อื่น ๆ 

          ต่อมารัฐบาลได้ประกาศให้ท้องที่เหล่านั้นทำเป็นป่าสงวน เพื่ออนุรัษย์สัตว์ป่าและไม้ยืนต้นที่ถูกพูโลทำลายนโยบาย ของพูโลที่สำคัญและได้กระทำอย่างสม่ำเสมอคือ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับปาตานีรายาและการบิดเบือนข่าวสารสถานการณ์ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยให้ชาวโลกรับรู้แบบผิดๆ โดยเฉพาะประเทศตะวันออกกลางเพื่อจะได้บริจาคเงินให้

 พูโลเหมือนหรือแตกต่างจากขบวนการกู้เอกราชปาตานีรายาอื่น ๆ อย่างไร?

        ทั้ง พูโล บีอาร์เอ็น บีเอ็นพีพี มุจาฮิดีนปาตานี และปัจจุบันคือ บีอาร์เอ็นโคออดิเนท มีเป้าหมายเดียวกันซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไปคือ อ้างเรื่องปาตานีเพื่อหาผลประโยชน์และอำนาจ โดยต่างก็มีวิธีที่แตกต่างกันเล็กน้อย ในขณะที่พูโลเน้นด้านประชาสัมพันธ์และโฆษณาชวนเชื่อแหกตาชาวโลก บีอาร์เอ็นก็เน้นเรื่องการล้างสมองและหาแนวร่วมประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนด้วยการจัดตั้งกองกำลังที่เรียกว่า RKK โดยใช้การบิดเบือนศาสนา และมอมเมาด้วยยาเสพติด ให้ก่อความไม่สงบ ไล่ฆ่าประชาชนทั้งไทยพุทธและมุสลิมที่ไม่มีทางสู้ไปวัน ๆ เพื่อใช้ความกลัวควบคุมประชาชนเหล่านั้นไม่ให้หันไปร่วมมือกับภาครัฐ และการบิดเบือนหลักศาสนาไม่ให้ศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ประชาชนเกิดความโง่เขลาจะได้ปกครองง่าย ในขณะที่ผู้นำส่งลูกหลานตัวเองไปเรียนต่างประเทศเพื่อให้มาควบคุมและเอารัด เอาเปรียบประชาชนมุสลิมระดับรากหญ้า

 พูโลเป็นขบถ ที่ต้องการแบ่งแยกดินแดน ผิดกฏหมายอาญา รู้หรือไม่?

            พูโล และขบวนการอื่นๆ เป็นกบฏ พูโลต้องฆ่าชาวมลายูปาตานีและชาวไทยเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจภายใต้ความเกรงกลัว เพราะนั่นคือ แผ่นดินปาตานีที่พูโลต้องการเป็นใหญ่โดยไม่สนใจวิธีการ 

           พูโลต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดน พูโลต้องการเป็นมหาราชาของเจ้าของแผ่นดิน เช่นเดียวกับมหาราชาอื่น ๆ พูโลเคยคิดที่จะก่อการร้ายกับชาวสยามในแผ่นดินสยาม ดังนั้นพูโลและขบวนการกู้เอกราชชาติต่างรู้ว่ากระทำผิดกฏหมายและศีลธรรม แต่.....ใครจะทำไม


การใช้อาวุธต่อสู้กับรัฐบาลก็คือการก่อกบฏ การก่อการร้าย มิใช่หรือ?

         ชาว พูโล ชาวบีอาร์เอ็นโคออดิเนตควรจะตั้งคำถามว่าการใช้วิธีแบบหมาลอบกัด ไล่ฆ่าชาวบ้านที่ไร้ทางสู้ วันละหลายๆ คน ไม่เว้นกระทั่งฆ่าผู้หญิง และเด็กนักเรียน ฆ่าพี่น้องชาวมุสลิมด้วยกันที่ต่อต้าน ไม่เว้นแม้กระทั่งพ่อแม่พี่น้องของตนเอง เป็นการกระทำในสิ่งที่ชอบธรรมและกล้าหาญอย่างยิ่งของเหล่า นักรบฟาตอนี ที่พวก เขาอ้างกระนั่นหรือ

ปาตานีรายาจะกู้เอกราชได้อย่างไร ใครจะสนับสนุน ไม่มีใครอยากจะสนับสนุนพวกแบ่งแยกดินแดนหรอก?

        ตอนที่ติมอร์ตะวันออกกู้เอกราช ไทยให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฐานะกองกำลังสหประชาชาติ ซึ่งเป็นมติของ UN และ อินโดนีเซียซึ่งเป็นชาติสมาชิกก็ต้องยอมรับ โดยประเทศไทยได้ส่งทีมแพทย์และทหารช่างไปช่วยเหลือชาวติมอร์เท่านั้น ไม่เคยส่งอาวุธหรือกำลังทหารไปเพื่อฆ่าชาวบ้านหรือต่อสู้กับรัฐบาล อินโดนีเซีย พูโลอยากให้ปาตานีและกลันตันเป็นแผ่นดินเดียวกัน เพื่อความยิ่งใหญ่ ชาวจีน ชาวตรังกานู ชาวเคดาห์และเปอร์ลิส อีกทั้งอาเจะห์ซึ่งเป็นคริสต์ในสุมาตรา ชาวมลายูและชาวไทยในท้องถิ่นนี้ ไปมาหาสู่เกี่ยวดองเป็นญาติตลอดมาจนถึงปัจจุบัน 

       แต่มีชาวปาตานีบางคนที่อพยพไปอยู่มาเลเซีย เป็นใหญ่เป็นโต ในมาเลเซียหลายคนที่พูโลแอบอ้างเจ้าขุนมูลนาย ยกตัวอย่างเช่น พระราชาธิบดีของมาเลเซีย ซึ่งเป็นสุลต่านเปอร์ลิสก็มีปู่และย่าเป็นชาวจะนะ สงขลา และพระราชินีก็เป็นเชื้อพระวงศ์กษัตริย์ปาตานี พูโลไปกรอกหูว่าสำหรับพวกเขาแล้ว 

        พูโลอ้างว่า ปาตานีคือแผ่นดินของปู่ทวดในอดีตของพวกเขาที่เขาสมควรได้ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มาเลเซียเป็นอย่างยิ่ง หากท่านถามชาวมาเลเซียว่า มีความสัมพันธ์อันแน้นแฟ้นกับพูโลหรือไม่ สมาชิกพูโลเป็นพันเป็นชาวมาเลเซีย ผู้ก่อตั้งขบวนการกู้เอกราชบีอาร์เอ็น คือไอ้อาจารย์อับดุลกะรีมก็เป็นชาวมาเลเซีย เช่นเดียวกับไอ้หัวหน้าขบวนการมุญาฮิดีนปาตานีก็เป็นชาวมาเลเซียเช่นเดียว กัน ชาวมลายูปาตานีที่ถือสัญชาติมาเลเซียและถือบัตรประชาชนไทย มีมากกว่า 280,000 คน ดังนั้นจึงไม่แปลกที่พวกเขาจะสนับสนุนพูโลให้ทำเลวๆ บนแผ่นดินที่เขาอยากกลับมาเป็นใหญ่เป็นโตอีกครั้ง

 องค์การพูโลมีหน่วยจรยุทธหรือไม่?

         องค์การพูโลมีรูปแบบการต่อสู้แบบไร้ยางอายที่เรียกว่า “หมาลอบกัด” ไม่ กล้าสู้ซึ่งๆ หน้า เพราะความขี้ขลาดและเนื่องจากพูโลนิยมใช้ความรุนแรง ข่มขู่ ฆ่าคนไม่มีทางสู้ จึงจำเป็นต้องใช้อาวุธเพื่อให้อยู่เหนือประชาชนผู้บริสุทธิ์และทำการก่อร้าย ทุกรูปแบบ บ่อยครั้งที่ออกมาปล้นสะดมชาวบ้านโดยเฉพาะไทยพุทธแล้วอ้างอย่างหน้าด้านๆ ว่าเป็นทรัพย์สินที่อยู่ในแผ่นดินปาตานี

 องค์การพูโลเรียกค่าไถ่และรีดไถชาวบ้านจริงหรือไม่?

          ชาวบ้านที่ไม่มีทางสู้คือเหยื่อชั้นเยี่ยมของพูโล พี่น้องไทยพุทธและมุสลิมกี่ร้อยคนแล้วที่ถูกมันฆ่าตายไป ประชาชนคือเหยื่อของมัน และมันฆ่าประชาชน พูโลเป็นกลุ่มคนโฉดชั่ว ต่ำชั้นเกินกว่าจะเรียกได้ว่าเป็นกุ้ย ข้างถนน ไร้ศักดิ์ศรียิ่งกว่าโจรห้าร้อยมันไม่มีจรรยาบรรณ มันไม่มีสถาบัน มันไม่มีสภาแต่มันมีโรงเรียนสอนการก่อการร้าย 

         ท่านที่อ่านสื่อของไทยจะคิดเพียงว่าพูโลเป็นโจรที่นอนตัวสั่นใต้ต้นยาง มีไม่กี่คนแบกปืน ออกรังควาญชาวบ้าน หากินไปวัน ๆ อันที่จริงขบวนการก่อการร้ายพูโลชั่วนั้นประกอบด้วย นักวิชาการระดับปริญญาเอกเป็นสิบ ๆ คนระดับปริญญาโทเป็นร้อย เป็นศาสตราจารย์เป็นอาจารย์สอนในมหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาทุกระดับ และมีนักวิชาการอีกมากมายที่สมองพวกมันคิดอยู่แต่การฆ่าผู้บริสุทธิ์เพื่อ ข่มขวัญคนที่อ่อนแอ แทนที่จะใช้ความรู้สร้างคุณประโยชน์ต่อเพื่อนมนุษย์ พวกมันกลับเชี่ยวชาญในการยุยงล่อลวงคนที่หลงเชื่อให้เกิดความเกลียดชังทาง เชื้อชาติศาสนา สร้างความแตกแยกในสังคมที่เคยอยู่อย่างสงบสุข เพื่อใช้เป็นเครื่องมือไปสู่การเป็นชนชั้นปกครองที่มีอำนาจเหนือประชาชนทั่ว ไป

 ใครคือ ลุกมาน บินลีมา?

1         ลุก มาน บินลีมา เป็นผู้บัญชาการสูงสุดขององค์การพูโล  จบการศึกษาด้านรัฐศาสตร์จากประเทศ อังกฤษ ทำให้มันทะเยอทะยานมักใหญ่ใฝ่สูงอยากจะเป็นผู้นำปกครองรัฐแห่งใหม่ มันจึงไปเรียนวิชาการก่อการร้ายจากโปแลนด์ งานหลักคือ คอยสร้างสถานการณ์รุนแรงในประเทศไทย โดยอ้างว่าต่อสู้เพื่อชาวมุสลิม เพื่อหาเงินจากประเทศที่สนับสนุนการก่อการร้าย ปัจจุบันนั่งนับเงินที่ได้รับบริจาคที่อ้างความยากลำบากของพี่น้องมุสลิมใน ภาคใต้ของไทยอยู่ที่คฤหาสถ์หลังงามในสวิตเซอร์แลนด์ (หน้าด้านจริงๆ)

PANYOM คืออะไร?

        ย่อมาจาก Patani Nake Youth Movement เป็นองค์กรล้างสมองมอมเมาเยาวชน เพื่อการก่อการร้ายของปาตานี หนึ่งในเครือข่ายก่อการร้ายของพูโล

หน่วยอินตันฮีตัม(เพชรสีดำ)คืออะไร?

        เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ปฏิบัติการในประเทศสยาม เพื่อทำอันตราย ทหาร ตำรวจ และสายลับ และทำร้ายประชาชนเข่นฆ่าชาวปาตานี

JASA คืออะไร?

        JASA(ญา ซา) คือขบวนการก่อการร้ายเชิงจรยุทธที่ปฏิบัติการในปาตานีไม่ได้อยู่ภายใต้พูโลอย่างที่เข้าใจกัน และไม่ได้เกี่ยวข้องกับพูโลแต่อย่างใด 

        JASA นำโดย ญุนดี อัชบาล และ สหายซึ่งจบการศึกษาจากวิทยาลัยก่อการร้ายในตะวันออกกลางและยุโรปตะวันออก เป็นขบวนการที่มีสามารถพิเศษในการเคลื่อนไหวและปฏิบัติการแตกต่างกับพูโลตรง ที่ JASA มีเป้าหมายใช้ความรุนแรงเป็นหลัก แต่ด้วยผลประโยชน์ที่ไม่ลงตัวและ ไม่สามารถแบ่งปันอำนาจกันได้จึงมีนโยบายขัดแย้งกับพูโล

หากประชาชนจะต่อต้านพูโลหรือต้องการทำลายองค์การนรกนี้จะทำได้อย่างไร?

          เป็นหูเป็นตาช่วยกันดูแลบ้านเมืองของเรา อย่าปล่อยให้มันเข่นฆ่าประชาชนได้อีกพบเห็นบุคคลหรือ สิ่งผิดปกติรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ๆ ช่วยกันกำจัดไอ้พวกตัวเหลือบที่แอบอ้างศาสนาและอัลเลาะห์หากินกันดีกว่า 

         หากประชาชนกลัวและผู้นำศาสนายิ่งกลัว ก็ต้องยอมรับความเดือดร้อนกันต่อไป รอให้แบ่งเป็น รัฐปาตานีแล้วพวกพูโลและบีอาร์เอ็นมายึดทรัพย์สิน ที่ดินแล้วแบ่งปันใหม่ ( ก็มันมีหลายพวก) ก็ยอมๆ กัน หรือจะสู้เพื่อลูกหลานที่จะเกิดมา มันจะได้ไม่ด่าว่าที่พวกกูเดือดร้อนเพราะมีบรรพบุรุษขี้ขลาดตาขาวอย่างนี้ เอง
************************************************


What is PULO?
     PULO or Patani United Loan Organization or in Thai meaning is the corporated money into their pocket by the State of Patani. It is the fake organize built to earn money from worldwide Islamic organizations by claiming as it fight for Patani to be independence. As it is the false hope of loans and donation from Malays and other Islamic organizations which is provides the leader a comfortable life abroad.
Who is a founder of PULO?
 tokku3     PULO was founded by Tonguveera Abdullah Kotaneela, when he was a student, he claimed he was in the royalty family by King Patani, continued from Rachawangsongkram, Yingo, Narathiwas. He graduated in bachelor’s degree in India, and Master’s degree in Sweden. He claimed to be a founder of PULO because he wish Patani to be independence on January 22, 1968 in Saudi Arabia in purpose to collect the money from the rich oil in the range.


What is the main purpose of PULO?
     Mainly purpose is to be independence of Patani, that occupied by Siam for more than 200 years, but the face is to earn money, and powerful by himself, family, and friends.
What is Patani-raya?
     Patani-rays is the city in Malayu , including Sertul (Satul), Singkaranakorn (Songkla), Yala (Yala), Bungnara (Narathiwas), and Patani (Pattani), besides Kadar (Triburi), Klantan, and Palid, which occupied by Great Britain, later become a part of Malaysia. The reason why the PULO won’t be able to claim as his former land, but only in the three southernmost of Thailand, including 4 districts in Songkla.
Who is the member of PULO?
     Malayans in Patani, Malaysia, Bruni, and Indonia who are hired or foolish with a bit of money.
How does PULO battle?
     Pulo and other independence movement combat all forms of unfair. Regardless of the way and do not care that innocent people have died from it, this can be in the political, military or educational. Since the early 70th century, PULO promote the study of terrorism by providing scholarships to students to study and concentrate on domestic terrorism, such as Malaysia, Indonesia and Saudi Arabia, including Eastern Europe, etc. There is a PULO which is at the strategic spot in the Branson Budo Gala Hala Bala Kiri and other local government has declared them to be conserved all wildlife and trees were destroyed by POLU.
     Importantly goals that PULO has done regularly are media publicity about Pataniraya treatment and a distortion of situation in the three southernmost provinces of Thailand, the world perceived wrong, especially to earn Middle East country to donate money to.
How do PULO and others Pataniray’s independence movement are different?
     PULO, BRN, BNPP, and MujahideenPatani, is called as BRN coordinated have the same goal which is to claim about the benefit and power of Patani. They are just a bit different way; for example, PULO focuses on public media and advertisement to fool the people, while BRN is working on brainwashing to the public, especially young people by the establishment forces that distort religion to RKK, influencing of drugs, and killing innocence people both Thai Buddhists and Muslims. It also controls the people fear them not to turn to cooperate with the government,as well as the distortion of religious education. So that people would be foolish to rule it. While the leaders send their children to study abroad in order to control and exploit the people at grassroots level.
Pulo is rebel separatists, illegal or not?
     PULO and others rebel movement, he wishes to kill Pattani Malay and Thai to retain power under fear, because of PULO wish to be administer.
     PULO wants to be separatists, desires to own the land and becomes the King as other Kings do.
     PULO used to think to be terrorist and against the kingdom of Siam.
     He and other national independence movement know that illegal and immoral acts. But .....who cares?
 The armed rebellion against the government. Terrorism or not?
      PULO and BRN should be questioned; if killing the innocent people, women, children, and the Muslims who disagree are the righteous and courageous warrior of soldiers like them according their claim?
      Pattani Raya; How to recover their independence. Who will support. No one wants to divide the land to support it?
     During independence of East Timor. Thailand provides humanitarian aid as the UN forces, which is the resolutions of the UN and included Indonesia as a member have to accept. Thailand had provided a team of doctors and technicians to assist the East Timor military only. There is no supported of military and weapons to kill people or fighting with the Indonesian government.
     PULO and Patani wish to be the same land because of they wish to be a great land in continental. However, the Great Chinese, Terengganu, and Kedah are in Sumatra which is Christian, and included Malay and Thai all are in the good relationship until the present day. There are a few from Patani moved to Malaysia and become growth as a powerful, for example; King of Malaysia, who is the Sultan’s grandparents were Chana, Songkla. The queen is also in Patani royalty. PULO claims Patani is the land of their grandparents, and they supported to have that land. Malaysia is an ethnic and historical significance. What if you asked the Malaysians if they have a long close relationship with PULO. The point is members of PULO are Malaysian, and the founder of the RBN independency was Abdul Kareem who is also Malaysian. The leader of Muyahedeem Patani is Malaysian as well. Pattani Malay citizens of Malaysia and more than 280,000 people are Thai Id’s card holders, so it is not uncommon for them to support the PULO to become a powerful organize on the land they wish to be again.
Is there PULO ‘s Combat?
     PULO has an unscrupulous combat called "dog Labkad" which it dares not to fight as face to face, and always do violence, threatening to kill people who won’t be able to fight. It is therefore necessary to use the weapon over the innocent people and causing all kinds of evil. Often, the looting by villagers on the Thai-Buddhist and the other side. That the property in the land of Patani.

Does PULO offer a ransom, and extortion from the people, true or false?
     Villagers are the victims of PULO. How many hundreds of Thai Buddhisms and Muslims are killed on it? There is no word how describe how bad they. When you read from Thai media, you just educated only they are a just a robber who lives under the tree and surviving by robbing the people. The truth is, there are many educated people are member in PULO, including academic degrees and professors in universities and colleges at all levels. These people have only killing innocent people in their mind, instead of using their knowledge to benefit the country. They are specialize in convincing people to believe that racial, religious hatred, and to be used as a tool to a ruling class that has jurisdiction over the general public.
Who is LookMarn Binleema?
      Lookmarn Binleema is a commander of PULO organization, graduated in Political Science from the United Kingdom. This motivates him to wish to become a leader of a new state government. He studied terrorism from Poland; main task is to create a serious situation in Thailand. He claims to fight for the Muslims, and to earn money from countries that support terrorism.
What is PANYOM?
     PANYOM or Pantani Nake Youth Movement is the Brainwashing and influence young people to become completely terrorism. One of the terrorist network of PULO.
 What is Intanhitum (Black Diamond)?
      The agency is responsible for operations in Siam to kill soliders, police s and spies, including   people in Patani.

What is JASA?
      JASA is a terrorist-oriented that operate in Patani which is not under controlled by PULO as many understood. It leaded by Yundee Asbal, and his friends who graduated from College of Terrorism in Middle East and Eastern Europe. They has high skill in moving and operation which is different from PULO and violence is a major goal of JASA. Because of they are different in benefits and irrational, JASA and PULO are in conflict with politic policy.
How do the people help each other to against terrorisms?
     There are many ways to protect our country; if there is something suspicious, we should call or notify the officers nearby to prevent our country, lands, and religion. If we are afraid, how we will live without suffering on our own country? Do you want to have a suffer – living, or fight for your future children.
http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น