วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2555

ครูสมาธิร่วมสวดเจริญพระุพุทธมนต์ภายในห้องประชุมรัฐสภา


พระครูปลัดมงคลวัฒน์ นำครูสมาธิกว่า ๓๐๐ คน ร่วมสวดมนต์และนั่งสมาธิกับข้าราชการประจำรัฐสภา.

          เนื่องในโอกาสที่ประเทศไทยจัดงานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็ร่วมใจจัดงานฉลองสมโภชทั่วแผ่นดินตลอดทั้งปี ในโอกาสอันเดียวกันนี้คณะกรรมาธิการการศาสนาคุณธรรมจริยธรรมศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นำโดย ศาตราจารย์เกียรติคุณตรึงใจ บูรณสมภพ ประธานกรรมาธิการและเป็นนักศึกษาครูสมาธิชั้นสูง รุ่น พญาราชสีห์ ของสถาบันพลังจิตตานุภาพจัดให้มีการการฉลองพุทธชยันตีฯ ที่รัฐสภา เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยมีการทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์ภายในห้องประชุมรัฐสภามีนายสมศักดิ์  เกียรติสุรนนท์ ประธานรัฐสภา เป็นประธานในพิธี ในพิธีนี้นิมนต์คณะสงฆ์ ๘๙ รูป จากหลายวัดรับบาตรและสวดเจริญพระพุทธมนต์ ในขณะเดียวกันได้ให้สถาบันพลังจิตตานุภาพนำนักศึกษาครูสมาธิร่วมสวดมนต์ด้วยพระครูปลัดมงคลวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังจิตตานุภาพ จึงนำนักศึกษาครูสมาธิกว่า ๓๐๐ คน ร่วมสวดมนต์และนำนั่งสมาธิกับคณะข้าราชการประจำรัฐสภา ต่อจากนั้นจึงพร้อมใจกันถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ และฟังพระธรรมเทศนา   
  


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น