วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ภัยแห่งพระพุทธศสนา


ภัยแห่งพระพุทธศาสนา*ที่นั่งหลับตาอยู่ทุกๆวัน บอกใครๆว่าข้าฯ คือชาวพุทธ รู้หรือไม่ว่าภัยพระพุทธศาสนาเข้ามาไกล้ตัวแล้ว

  • • อย่าหลง  อย่าติดสุขอยู่เลย
  • • บรรพบุรุษรักษาพุทธศาสนาไว้ให้เรา แล้วเราทอดทิ้ง ไม่ได้ทำเพื่อลูกหลานหรือ นั่นคือการเห็นแก่ตัว เป็นกิเลสชัดๆ
  • • ท่านมีศีล ท่านมีสมาธิ แต่ขาดปัญญาท่านจะไปนิพานได้อย่างไร? 

     ปกปักษ์พิทักษ์ พระพุทธศาสนาไว้ คือ การสะสมบุญ สะสมบารมีไว้เพื่อนิพพาน ไม่มีใครไปนิพพานด้วยการนั่งหลับตาอยู่ชาตินี้ชาติเดียวหรอก ถึงอย่างไรก็ไปนิพพานไม่ได้ เพราะ

  • ๑. ติดสุข นั่นคือกิเลส
  • ๒. ยึดติดสุขตัดช่องน้อยแต่เพียงตน นั่นคือ... เห็นแก่ตัว 


ปกป้องพระพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้ สะสมบุญเพื่อไปนิพพานกัน...เรียนรู้ด้วยวิ ดี โอ.นี้แหละ
The menace effects Buddhism ภัยแห่งพระพุทธศาสนา  
http://surasiha.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น