วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2554

ความกลัวทำให้เสื่อม

ความกลัวทำให้เสื่อม    o     เราชาวพุทธเป็นชนส่วนใหญ่
   ของของแผ่นดินนี้ อยู่ด้วยความกลัว
   ตลอดมา จะเอ่ย จะกล่าวถึงการอุปถัมภ์
   บำรุง พระพุทธศาสนา ก็ไม่กล้าระบุ
   ตรงๆ ได้แต่ระบุเพียงคำว่า “ศาสนา”

    o    พยายามที่บอกว่า กำลังสมานฉันท์
    เพื่อกลบเกลื่อนความกลัว

    o    อยากเป็นรัฐบาลจนตัวสั่น
    กลับร่างนโยบาย ด้วยความกลัว


    o    แต่นายกฯปูกลับกล้าหาญเกินหญิง
    จึงได้แก้ไข เพิ่มเติม และระบุคำว่า
    “พระพุทธศาสนา”  กับคำว่า “ศีลธรรม”
    เมื่อตรวจ พบว่า จะซ้ำรอยความเสื่อม.....


   เพื่อความชัดเจนในความมั่นคงในพระพุทธศาสนาในวินาที สุดท้าย.....
   ด้วยใบแทรกในหนังสือ นโยบาย

อ่านใบแทรกนโยบายรัฐบาลที่นายกฯปูแก้ไขด้วยมือตนเองhttp://surasihanews.blogspot.com/

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น