วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2554


การรุกคืบ การรุกราน การทำลายล้าง ที่รับเกี่ยวข้อง ไม่เคยสำนึก
มุสิลทำลายพุทธ ที่บามียัน

การรุกคืบทางประชากรของมุสลิม
พระธรรมิตติเมธี

วิกฤตไฟใต้

ประเทศอดีตเมืองพุทธ ที่ถูกมสลิมรุกราน
http://narater2010.blogspot.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น