วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554


มุสลิมประกาศ ! ค้นพระไตรปิฎก หาพระผู้เป็นเจ้า

มุสลิมประกาศ ! ค้นพระไตรปิฎก หาพระผู้เป็นเจ้า
สงสัยจะค้นในคัมภีร์กุรอานไม่เจอเลยต้องมาค้นหาในพระไตรปิฎก

อา.. พระพุทธศาสนานี่ก็ดีนะ มีเสน่ห์เสียจนศาสนาต่าง ๆ
อยากจะนำไปอ้างอิง เช่น

พ.ศ.2505 สำนักวาติกันออกไดอาลอก บอกว่า "พระพุทธเจ้า
เป็นปกาสกรุ่นพี่ ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงส่งมา เพื่อประกาศให้
ชาวตะวันออกได้รับทราบ และเตรียมตัวเพื่อต้อนรับพระเยซู
ก่อนพระเยซูเกิด 500 ปี"

พ.ศ.2554 ชาวมุสลิมก็อ้างว่า "พระมะหะหมัดก็คือพระศรี
อาริยเมตไตรย ตามที่มีพระพุทธทำนายไว้ในพระไตรปิฎก"
ถึงกับประกาศจะค้นพระไตรปิฎก หาพระอ้าหล่าว่าอยู่ตรงไหน

แต่การตีความแบบนี้มันง่ายไปหน่อย อยากเป็นสาวกของ
พระพุทธเจ้าจริงๆ ก็ทำไมไม่ทิ้งอิสลามเสียเล่า อย่าทำตัว
ให้เข้าตำรา "เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหลกินน้ำแกง"
อยู่เลย ทำงานศาสนามันต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงทั้งต่อตนเอง
และผู้อื่น ไม่อย่างนั้นมันก็เป็นโจรดีๆ นี่เอง

ที่สำคัญ ศาสนาอิสลามก็ถือกำเนิดมาในโลกตั้งพันกว่าปี
มาแล้ว พระธรรมคำสอนยังดีไม่พอสอนคนอีกเหรอ ถึงต้อง
มาค้นหาในพระพุทธศาสนาไปยืนยันว่ามีพระอ้าหล่าจริง

เฮ้อ เห็นแล้วก็อดสูใจแทนพระมะหะหมัดเหลือเกิน มีแต่
สาวกหัวขี้เลื่อย

อะลิตเติ้ลบุ๊ดด่ะ ดอทคอม
23 พฤษภาคม 2554

http://narater2009.blogspot.com


1 ความคิดเห็น: