วันพุธที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2554

เริ่มแล้ว พรรคการเมืองอิงศาสนา
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน หัวหน้าพรรคมาตุภูมิ เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานพรรคมาตุภูมิ ที่เขตหนองจอก กรุงเทมหานคร โดยมีแกนนำชุมชนและประชาชนชาวมุสลิมจาก กทม.มาร่วมงาน โดย พล.อ.สนธิกล่าวว่า การเปิดศูนย์ประสานงานเพื่อจัดระเบียบสังคมมุสลิม และเป็นสถานที่รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน จากชาวมุสลิมทั่วประเทศที่มีกว่า 6 ล้านคน ศูนย์ประสานงานดังกล่าวจะมีการนำเอาระบบเทคโนโลยีเข้าใช้ เพื่อให้มีความแปลกใหม่ ทั้งนี้ ในส่วนต่างจังหวัดก็มีการวางศูนย์ประสานงานไว้ด้วยเช่นกัน หากมองประเทศแทบตะวันออกกลางที่เกิดขึ้น รวมทั้งประเทศไทย ทั้งในเรื่องของประเพณี วัฒนธรรมภายนอกที่ไหลเข้ามาทำให้ประชาชนเกิดความรู้สึกนอกรีตนอกรอย ดังนั้น การจัดระเบียบสังคมจึงมีความสำคัญ ตนอยากเห็นคนมุสลิมในประเทศไทยมีความรัก ความเข้มแข็ง และที่สำคัญมีการศึกษา จึงได้ตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากพี่น้องชาวมุสลิม หวังว่าจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ และสร้างสรรค์สังคมมุสลิมในประเทศไทยให้ดีขึ้น

จากนั้น พล.อ.สนธิปราศรัยบนเวทีว่า ตนมีโอกาสลงพื้นที่ใน กทม. ปริมณฑล ในเขตมีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก กว่า 100 ครั้ง ได้พบผู้คนมากมาย รวมถึงทุกจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ ได้เดินทางไปพบผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่นภาคเหนือเพื่อบอกว่า พรรคมาตุภูมิเราเอาจริงและจะเดินหน้าอย่างมั่นคง โดยทุกคนมั่นใจและพร้อมให้การสนับสนุนในพรรคมาตุภูมิ สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นกำลังใจทำให้ตนมีความมุ่งมั่นมาถึงวันนี้ ทั้งนี้ ได้มีโอกาสเดินทางไปเห็นพรรคการเมืองในมาเลเซีย ทำให้กลับมาคิดว่า ชาวมุสลิมในประเทศไทยมีกว่า 6 ล้านคน ทำไมจะตั้งพรรคการเมืองโดยมีมุสลิมเป็นแกนไม่ได้ ซึ่งเรามีวัตถุประสงค์จะสร้างความเข้มแข็งคนมุสลิม 6 ล้านคนเข้มแข็งมากกว่าที่เป็นอยู่

เมื่อวันนั้นมาถึง
รัฐธรรมนูญ จะมาใหญ่กว่า อัลเลาะห์ไม่ได้
กฏหมายใด ๆ จะมาใหญ่กว่าอัลกุลอาน ไม่ได้


สำนึกกันบ้างหรือยังพี่น้องไทยเอ๋ย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น