วันอังคารที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2554

เยี่ยมพระเณรที่เสียชีวิตและบาดเจ็บศูนย์ พิทักษ์ฯ เยี่ยมพระเณรที่เสียชีวิตและบาดเจ็บจากโจรก่อการร้าย


เมื่อวันที่ ๙-๑๐ มีนาคม ๒๕๕๔ ผู้แทนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่ง
ประเทศไทย นำโดยพระครูวินัยธรธีรวิทย์ ฉนฺทวิชฺโช, พล.ต.ทองขาว
พ่วงรอดพันธุ์ พร้อมด้วยคณะ ได้เดินทางเยี่ยมอาการอาพาธของ
พระสุชาติ เตชธมฺโม พระลูกวัด วัดปุราณประดิษฐ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
ณ โรงพยาบาล มอ.สงขลา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามเณรสกนธ์ เสมสันต์
วัดศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และร่วมพิธีสวด พระอภิธรรม
และฌาปนกิจศพของพระอภิไชย  สีลเตโช สังกัดวัดศรีมหาโพธิ์
อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งทั้งหมดได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากกรณีที่โจร
ก่อการร้าย ได้ยิงขณะบิณฑบาตในเช้าวันที่ ๕ มี.ค. ๒๕๕๔หน้าวัด
ศรีมหาโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี


(บทสัมภาษณ์โยมพ่อ โยมแม่สามเณรที่ถูกยิงขณะบิณฑบาต)


โดยเมื่อช่วงบ่ายของวันที่ ๙ มี.ค. คณะได้เดินทางถึงโรงพยาบาล มอ.สงขลา
และได้เข้าเยี่ยม พระสุชาติ เตชธมฺโม อายุ ๓๗ ปี บรรพชามาแล้ว ๑๔ พรรษา 
สังกัดวัดปุราณประดิษฐ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี ซึ่งถูกยิงเข้าด้านข้างร่างกาย
ทำให้อวัยวะภายในได้รับบาดเจ็บ และทำให้กระดูกสันหลังได้รับบาดเจ็บด้วย 
ทำให้เกิดอัมพาตครึ่งตัว ผู้แทนศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาฯ ได้มอบแจกัน
ดอกไม้ถวายกำลังใจและถวายค่ารักษาพยาบาล ๑๕,๐๐๐ บาท

หลังจากนั้นได้ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคืนสุดท้ายของพระอภิไชย  สีลเตโช 
อายุ ๒๗ ปี พรรษา ๒ สังกัดวัดศรีมหาโพธิ์ อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี โดยเป็นเจ้า
ภาพร่วมสวดพระอภิธรรมและได้ถวายผ้าไตรและทำบุญร่วมงานบำเพ็ญกุศล
ศพจำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท และวันที่ ๑๐ มี.ค. ภาคเช้าก็ได้เข้าเยี่ยมอาการของ 
สามเณรสกนธ์ เสมสันต์ อายุ ๑๗ ปี บรรพชามาแล้ว ๓ ปี สังกัดวัดศรีมหาโพธิ์ 
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งบาดเจ็บสาหัส ณ ห้องไอซียู โรงพยาบาล
ปัตตานี และได้มอบแจกันดอกไม้ถวายกำลังใจและถวายค่ารักษาพยาบาล 
๑๕,๐๐๐ บาท เช่นกัน  ภาคบ่ายวันเดียวกันก็ได้ร่วมพิธีฌาปนกิจศพของพระ
อภิไชย  สีลเตโชซึ่งในการนี้พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้มาเป็น
ประธาน พร้อมด้วยนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผอ.สำนักงานพระพุทธ
ศาสนาแห่งชาติ พล.อ.ณพล บุญทับ รองสมุห์ราชองครักษ์ สมเด็จพระนาง
เจ้าฯ พระบรมรานิชรนาถ และคณะสงฆ์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
พุทธศาสนิกชนมาร่วมงานมากมาย

สำหรับการเดินทางไปเยี่ยมและร่วมงานในครั้งนี้ทางศูนย์พิทักษ์พระพุทธ
ศาสนาฯ ได้นำน้ำใจของชาวพุทธจากส่วนกลางที่ได้รวบรวมมาไปมอบให้ใน
ครั้งนี้ และศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยจะได้ติดตาม
สถานการณ์ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และให้ความช่วยเหลือต่อไป.
ที่มา : ฝ่ายข้อมูลศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย
วันที่ ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น