วันศุกร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2554

วิกิลีค เปิดบัญชีลับ ครอบครัว และ เพื่อนสนิทของมหาเธร์

WikiLeaks Releases Secret Bank Accounts of Mahathir's family and his croniesวิกิลีค เปิดบัญชีลับ ครอบครัว และ เพื่อนสนิทของมหาเธร์ 
บัญชีเงินฝากประจำของภรรยา และ ลูกๆทั้ง ๕ และเพื่อนสนิทของมหาเธร์ 


             ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากของภรรยามหาเธร์ และลูกๆ ๓ คนของเขา ได้เปิดบัญชีตามรายการข้างล่างนี้ที่ธนาคารในประเทศเพื่อนบ้านคือสิงคโปร์ ธนาคารดังกล่าว คือ ธนาคารแห่งชาติอิสลาเอล เงินจำนวนมากมายมหาศาลนี้ได้มาจากหลายช่องทางดังต่อไปนี้


         i. ฝากโดยตัวแทนของรัฐบาลอิสราเอลหรือ รัฐบาลต่างประเทศ อื่นๆ
         ii. จากบริษัทต่างๆของเพื่อนสนิทของมหาเธร์
         iii. หรืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งของเงินในบัญชีของ อัมโนที่หายไป หนึ่งล้านเหรียญริงกิตมาเลย ที่อันวา อิบราฮิมได้นำมาแฉก่อนที่ออกจากอัมโน
         iv. รายละเอียดของบัญชีดังนี้


Family of Dr. Mahathir: ครอบครัวของมหาเธร์ฯ

1. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali

 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit 
 • (Foreign Currency) 3 years
 • Account No : AGF-2192-2442- 722-(X)
 • Amount : USD 4,000,000.00
 • Date of opening account : 25/06/95
 • Date of Maturity : 25/06/98
 • (Maturity continued to 25/06/2001)
 • (Extension interest agreed upon)
2. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : FA-4196-2493- 313 (A)
 • Amount : USD 8,000,000.00
 • Date of opening account : 09/06/97
 • Date of Maturity : 09/06/00
3. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : DD-3919-714- 271-(A)
 • Amount : USD 5,500,000.00
 • Date of opening account : 06/12/95
 • Date of Maturity : 06/12/98
4. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : FB-5614-1499- 515 (C)
 • Amount : USD 9,800,000.00
 • Date of opening account : 12/11/97
 • Date of Maturity : 12/11/2000
5. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali
 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : CE-2418-7172- 492 (E)
 • Amount : USD 5,000,000.00
 • Date of opening account : 07/03/98
 • Date of Maturity : 07/03/01
6. Name : Ms Siti Hasmah Bte Mohamed Ali 
 • Post : Wife of Prime Minister
 • Passport No. : D 173596 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : GB-6921-4212- 712 (F)
 • Amount : USD 6,650,000.00
 • Date of opening account : 19/03/95
 • Date of Maturity : 19/03/98
 • (Maturity continuity to 19/03/2001)
7. Name : Ms Marina Bte Mahathir
 • Post : Daughter ; Malaysia AIDS Council President
 • Passport No. : R 671918 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : C-719-418-210 (M)
 • Amount : USD 13,000,000.00
 • Date of opening account : 17/06/96
 • Date of Maturity : 17/06/99
8. Name : Ms Marina Bte Mahathir 
 • Post : Daughter ; Malaysia AIDS Council President
 • Passport No. : R 671918 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : F-817-200-11 (C)
 • Amount : USD 12,500,000.00
 • Date of opening account : 03/12/96
 • Date of Maturity : 03/12/99
9. Name : Ms Marina Bte Mahathir
 • Post : Daughter ; Malaysia AIDS Council President
 • Passport No. : R 671918 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 5 years
 • Account No : G-211-922-718- 2 (D)
 • Amount : USD 15,000,000.00
 • Date of opening account : 12/07/97
 • Date of Maturity : 12/07/02
10. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 1 years
 • Account No : F-3532-3310- 501 (NG)
 • Amount : USD 15,500,000.00
 • Date of opening account : 21/09/98
 • Date of Maturity : 21/09/99
11. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir 
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : DA-9159-7211- 819 (M)
 • Amount : USD 4,500,000.00
 • Date of opening account : 20/05/96
 • Date of Maturity : 20/05/99
12. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir.
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : ME-3138-5144- 219 (A)
 • Amount : USD 10,000,000.00
 • Date of opening account : 08/09/97
 • Date of Maturity : 08/09/00
13. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Current Account
 • Account No : A-7213-4441- 223 (MB)
 • Amount : USD 15,500,000.00
 • Date of opening account : 11/12/97
 • Withdrawal : USD 5,000,000.00 on 10/02/98
 • Cheque No. F2912718
 • Deposit : USD 9,500,000.00
 • Last Balance : USD 19,500,000.00
14. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 1 years
 • Account No : F-3518-3279- 441 (ND)
 • Amount : USD 10,000,000.00
 • Date of opening account : 08/09/98
 • Date of Maturity : 08/09/99
15. Name : Mr Mokhzani Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 719325 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : M-3121-3149- 512 (D)
 • Amount : USD 7,000,000.00
 • Date of opening account : 03/12/95
 • Date of Maturity : 03/12/98
16. Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 914315 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : LA-5716-3919- 862 (C)
 • Amount : USD 15,000,000.00
 • Date of opening account : 16/08/96
 • Date of Maturity : 16/08/99
17. Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 914315 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit
 • 2 years
 • Account No : CM-6983-7419- 365 (F)
 • Amount : S $ 10,000,000.00
 • Date of opening account : 29/06/97
 • Date of Maturity : 29/06/99
18. Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 914315 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit
 • 2 years
 • Account No : JE-8145-6073- 396 (L)
 • Amount : S $ 5,000,000.00
 • Date of opening account : 15/11/97
 • Date of Maturity : 15/11/99
19. Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 914315 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit
 • 3 years
 • Account No : YE-3909-2616- 398 (M)
 • Amount : S $ 10,000,000.00
 • Date of opening account : 25/11/97
 • Date of Maturity : 25/11/00
20. Name : Mr Mirzan Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 914315 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 1 years
 • Account No : G-7051-3996- 521 (EC)
 • Amount : USD 12,500,000.00
 • Date of opening account : 26/09/98
 • Date of Maturity : 26/09/99
21. Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 639296 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 2 years
 • Account No : M-2074-6219- 332 (E)
 • Amount : USD 8,000,000.00
 • Date of opening account : 05/06/97
 • Date of Maturity : 05/06/99
22. Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 639296 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : DL-6074-3691- 7785 (E)
 • Amount : USD 3,000,000.00
 • Date of opening account : 26/09/97
 • Date of Maturity : 26/09/00
23. Name : Mr Mukhriz Bin Mahathir
 • Post : Son of Prime Minister
 • Passport No. : R 639296 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit
 • 3 years
 • Account No : CF-3711-5681- 742 (G)
 • Amount : S $ 7,000,000.00
 • Date of opening account : 06/07/96
 • Date of Maturity : 06/07/99
24. Name : Ms Melinda Bte Mahathir
 • Post : Daughter of Prime Minister
 • Passport No. : R 697339 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 2 years
 • Account No : EX-6965-7718- 396 (D)
 • Amount : USD 15,000,000.00
 • Date of opening account : 19/11/97
 • Date of Maturity : 19/11/99
25. Name : Ms Melinda Bte Mahathir
 • Post : Daughter of Prime Minister
 • Passport No. : R 697339 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit
 • 2 years
 • Account No : FN-1799-6673- 983 (M)
 • Amount : S $ 10,000,000.00
 • Date of opening account : 21/01/98
 • Date of Maturity : 21/01/00

TOTAL : USD 199.45 MILLION

AND S$42,000,000. 00 IN FIXED DEPOSIT

ยอดรวมเงินฝากประจำ ๑๙๙.๔๕ ล้านเหรียญอเมริกัน
และ ๔๒ล้านเหรียญสิงคโปร์

CRONIES WEALTH: BROTHER-IN-LAW OF MAHATHIR
o ทรัพย์สินในนามเพื่อนสนิท ในนามพี่เขยของมหาเธร์

1. Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali
 • Post : Brother-in-law of Prime Minister
 • Passport No. : C 341872 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 2 years
 • Account No : BB-1792-5126- 2197-14 (XD)
 • Amount : USD 6,600,000.00
 • Date of opening account : 14/12/96
 • Date of Maturity : 14/12/98
2. Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali 
 • Post : Brother-in-law of Prime Minister
 • Passport No. : C 341872 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 3 years
 • Account No : MG-3014-2132- 5188-19 (NF)
 • Amount : USD 11,500,000.00 
 • Date of opening account : 16/05/97
 • Date of Maturity : 16/05/00
3. Name : Mr. Hashim Bin Mohamed Ali
 • Post : Brother-in-law of Prime Minister
 • Passport No. : C 341872 (M)
 • Bank : Israeli National Bank
 • Type of Account : Fixed Deposit (Foreign Currency)
 • 2 years
 • Account No : NE-5179-2212- 6125-42 (CE)
 • Amount : USD 5,000,000.00
 • Date of opening account : 18/06/98
 • Date of Maturity : 18/06/00

TOTAL: USD 23,100,00.00

ยอดรวม ๒๓ ล้าน ๑ แสนเหรียญอเมริกัน


<><><> 
ปฏิกิริยาในมาเลย์


ข่าวจาก Malaysia Today.com

http://www.malaysiatoday.com/content.php/1220-Ignore-WikiLeaks-expose-and-look-forward-NajibIgnore WikiLeaks expose and look forward – Najib

by Zaleh Published on 15-12-2010 10:38 AM

Prime minister Datuk Seri Najib Tun Razak has called on Malaysians to ignore the remarks made by some top senior officials of the Singaporean government which was exposed by whistleblower web site WikiLeaks. 

<> 

ความเห็นจากหนึ่งท่านผู้อ่าน Malaysia Today.com โต้นายกฯนาจิ๊บฯ

Unregistered - 16-12-2010


Jibby should comes out to the open, holding a quran in one hand and raise another hand and swear. Saifool style mah ! Swear to WilkiLeaks that " he has no connection with Altantuya". Then 'kaw team' ... case close

<><><><> 
ดูละคร

           แทบทุกยุทธการ ทุกเล่ห์เหลี่ยม ที่มุสลิมเอามาใช้ทั่วโลก ล้วนได้รับจากบทเรียนแสบๆที่ยิวได้ให้ไว้ มุสลิมก็เอามาใช้กับเราอีกต่อ
          ขณะที่อเมริกันเป็นศัตรูกับอิหร่านเพราะโดนอิหร่านจับเป็นตัวประกันในสมัยอยาตุลเลาะห์โคมัยนี อเมริกันต้องการเงินหลบเลี่ยงจากการถูกสั่งห้ามสนับสนุนกบฏคอนทราที่นิคารากัว
          อเมริกาหาเงินไปช่วยกบฏคอนทราส์ โดยเอาอาวุธไปขายให้อิหร่านเอาเงินส่งให้กบฏคอนทราส์ ผู้ที่ขายอาวุธเอาเงินมาให้อเมริกัน คือ ยิว (อ่านคดี กบฏคอนทราส์ ได้ในหนังสือ “โรฮิงยาภาพมายาพิศวง..ของภูวดล แดนไทย”)
          ในกรณีนี้ไม่แน่ใจว่า มหาเธร์เรียนมาจากบทเรียนไหนจึง “ทำตัวทรยศอิสลาม คบ ยิว”
          เป็นไปได้ไหม?ว่า...ทำธุรกิจกับยิวแบ่งผลประโยชน์กับยิวเอาเงินเข้าเก็บในธนาคารยิว
          ถ้ามองในแง่ดี... คือ เอาเงินดอกเบี้ยยิว มาถล่มยิว
          ก็... ไม่รู้ว่า มหาเธร์ฯ เลียนแบบอเมริกันที่เคยด่าประนามไว้ หรือ เป็นตัวแทนของโลกอิสลาม

<> แล้วย้อนดูตน (รู้จักหัวหน้าแล้วมาดูลูกแถวในไทย)
ข้อสังเกตุมุสลิมในไทย
          ยุยงส่งเสริมให้ประชาชนต่อต้านรัฐบาล ที่ให้เงินสารพัดแม้กระทั่งไปฮัจจ์ ทั้งๆที่พระไทยไปอินเดียยังต้องจ่ายเงินเอง...ยังไม่พอ!
         ยังจะ...หาศัตรูให้กับแผ่นดินไทย ดึงประเทศไทยให้ไปเป็นศัตรูกับชาติที่มิได้ให้ร้ายไทยมาก่อน โดย พยายามให้ไทยประณามอิสราเอล ในกรณีสงครามยิว-ปาเลสไตน์
ดังมีพฤติกรรมต่อไปนี้ 
            ° ๒ มกราคม ๕๒ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมกับสมาคมมุสลิมหาดใหญ่ สมาคมครูโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดสงขลา และองค์กรอิสลามต่างๆ ในจังหวัดสงขลา รวมกันออกแถลงการณ์ เรื่อง การสังหารหมู่ประชาชนชาวปาเลสไตน์โดยรัฐบาลอิสราเอล
            ° ๖ มกราคม ๕๒ กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เคลื่อนขบวนจากศูนย์กลางมุสลิมคลองตันมาถึงหน้าอาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 ที่ตั้งของสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทย
            ° ๗ มกราคม ๕๒ มุสลิมไทยยื่นแถลงการณ์ต่อสหประชาชาติ UN และท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
            ° ๑๐ มกราคม ๕๓ สหพันธ์นิสิตนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สนน.จชต.) ประมาณ 300 กว่าคนได้เดินขบวนเพื่อประณามการกระทำของกองทัพอิสราเอลจากหน้ามัสยิดกลางจังหวัดยะลาไปจนถึงคณะกรรมการอิสลามจังหวัดยะลา

พฤติกรรมหัวขบวนในไทย
           * นายอฮฺหมัด สมบูรณ์ บัวหลวงอดีตกรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ แสดงความเหนือกว่า ด้วยการกดดันให้รัฐบาลเร่งประณามอิสราเอล และสนับสนุนการชุมนุมต่อต้านอิสราเอลของบรรดานักศึกษา
           * นายนิมู มะกาเจ นักวิชาการอิสลาม อดีตรองประธานคณะกรรมอิสลามประจำจังหวัดยะลา กดดันให้รัฐบาลเร่งประณามอิสราเอล เพียงประการเดียว
           * มิใช่เป็นการเรียกร้องโดยสงบ เพราะว่า “คุกคามหากรัฐบาลไม่ทำตาม อาจจะเกิดการลุกฮือของมลายูอิสลามใน ๓ จชต.”

น่าสงสาร...พระพุทธเจ้าสอนไว้ให้มี “สติ แล้วจะเกิดปัญญา” 

เพราะ...ขาด “สติ” คิดไม่รอบ จึง...ถูกหลอก
"ขณะที่ลูกแถวต่อต้านยิว...หัวหน้าขบวนการคบยิว” ...ใคร? หลอก ใคร
อุ๊บ!... ว่าแต่เขา
.....ในที่สุดพบว่า...ผู้ที่โง่ที่สุดในปฐพี คือ “รัฐบาลไทย!!!”
หัวเราะเป็นภาษาไทย ๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕๕ กร๊ากๆๆๆๆๆๆ

<><> 

โดย ภูวดล แดนไทย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น