วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

เหตุการณ์สำคัญ

เหตุการณ์สำคัญ

http://www.tankunpandin.com/situation.php

สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-30 พ.ย.53


        โลกอิสลามกำลังรุกหนักในการเข้ามาสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นอิสระของมลายูอิสลามใน 3 จชต.ชัดเจนขึ้นตามลำดับ โดยเฉพาะจาก OIC และมาเลเซีย ซึ่งกำลังหนุนให้มีการจัดตั้งสหพันธ์ประชาชนปัตตานี(United Patani People Council : UPPC) และสภาประชาชนปัตตานี (Patani People Congress : PPC) ขึ้น เพื่อนำสู่การแยกตัวออกจากรัฐไทยในที่สุด  อย่างสอดประสานกับการสื่อนัยของการไม่เป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทย ผ่านปกหนังสือของทางราชการไทยและแผนที่ประเทศไทยซึ่งยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายที่แท้จริงของผู้ทำ
          ส่วนภายในประเทศพบว่า กลุ่มองค์กรอิสลามโดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เนตร่วมกับกลุ่มทนายความอิสลามกำลังเพิ่มความรุนแรงในการปลุกเร้าขยายพื้นที่ความขัดแย้งระหว่างคนต่างเชื้อชาติและศาสนาในกรุงเทพฯ โดยการเริ่มทดสอบจากร.ร.มัธยมวัดหนองจอก กทม. ซึ่งขณะนี้ได้ส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างพุทธและอิสลามแล้ว ที่อันตรายอย่างยิ่งได้แก่การใช้ภาษาที่ท้าทาย อาทิ “วัดย่านหนองจอก โชว์พาว์กระโดดขวางนักเรียน คลุมฮิญาบ”  “กลุ่มมุสลิมเพื่อสันติ เพื่อปกป้องสิทธิ ..พี่น้องมุสลิมอย่างถึงที่สุดต่อไป” อีกทั้งยังมีการปลุกระดมให้ผู้นำศาสนาและส.ส.ของอิสลามออกมาเผชิญหน้ากับวัด  และและกำลังเตรียมรุกต่อไปยังร.ร.รัฐย่านนนทบุรี
          นอกจากนี้ยังมีการเคลื่อนไหว โยกย้ายข้าราชการไทยพุทธออกนอกพื้นที่  การกีดกั้นไทยพุทธไม่ให้เข้าทำงานราชการโดยอ้างการไม่สามารถพูดภาษามลายูถิ่นได้เป็นเครื่องมือ  การกดดันให้มีการยกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ และการถอนทหารนอกพื้นที่ออกจาก 3 จชต.ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีจากรัฐบาล เช่นเดียวกับหน่วยงานของรัฐที่ยังคงมุ่งมั่นทำความพอใจให้กับคนส่วนใหญ่ในพื้นที่ 3 จชต. ไม่ว่าการกระทำนั้นๆ จะเป้นการทำลายพหุวัฒนธรรมหรือการอยู่ร่วมกันอย่างสันติบนความหลากหลายของวัฒนธรรม หรือจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริสุทธิ์ใน 3+1 จชต.หรือไม่อย่างไร
         สำหรับการก่อเหตุ ซึ่งเท่าที่รวบรวมได้พบว่ามีจำนวน 39 เหตุการณ์ ซึ่งมีลักษณะของการก่อเหตุที่เจาะจงชัดเจนต่ออิสลามที่เป็นกลไกของรัฐ โดยเฉพาะ  ส.อบต. ผญบ.และชรบ.-อย่างชัดเจน โดยพื้นที่ที่มีการก่อเหตุมากที่สุด ได้แก่จ.นราธิวาส มีการก่อเหตุ 16เหตุการณ์   รองลงมา คือ จ.ยะลา มีการก่อเหตุ14 เหตุการณ์  ส่วนจ.ปัตตานี มีการก่อเหตุ 8 เหตุการณ์  โดย อ.เมือง มีการก่อเหตุสูงสุด 3 เหตุการณ์   สำหรับ จ.สงขลา มีการก่อเหตุ 1  เหตุการณ์ เป็นการลอบวางระเบิดในตลาดสะบ้าย้อย
         แนวโน้มของสถานการณ์ ในสภาวะการขาดเสถียรภาพอย่างรุนแรงประกอบกับการมุ่งเน้นกอบโกยคะแนนเสียงเป็นหลัก จะทำให้รัฐบาลสามารถทำได้ทุกอย่างเพื่อขนะการเลือกตั้ง เพราะฉนั้นในทุกพื้นที่ ที่มีความขัดแย้งจะเป็นพื้นที่อันตรายซึ่งเจ้าของพื้นที่ต้องต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดตามลำพัง    ด้วยเหตุนี้จึงเชื่อว่าการก่อเหตุจะทรงตัว หากจะมีการฉวยโอกาสสร้างผลงานโดยการเสี้ยมให้เกิดความขัดแย้งระหว่างเชื้อชาติและศาสนาทั้งในและนอก 3 จชต.อย่างน่าวิตกยิ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพุทธศาสนา
 .............................................................................................


เหตุการณ์สำคัญก่อนหน้านี้

สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-30 พ.ย.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-31 ต.ค.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-30 ก.ย.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต.1-30 ก.ย.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต.1-31 ส.ค.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-31 ก.ค.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต. 1-30 มิ.ย.53
สรุปสถานการณ์ 3 จชต.1-31 พ.ค.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต.1-30 เม.ย.53
สรุปสถานการณ์ 3+1 จชต.1-31 มี.ค.53 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น