วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

เขาถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินเกิด

เขาถูกขับไล่ออกจากแผ่นดินเกิดทำลายทรัพย์สิน

สภาพสวนยางพาราของ ของนายสมชาย นุรัตน์ อยู่ หมู่ที่ 1 ต.กาหลง
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ถูกฟันทำลายต้นยาง ได้รับความเสียหาย 29 ต้น
จากเหตุการณเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 53 เพื่อข่มขู่ ไม่ให้เข้าทำกินได้ นี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของเหตุ การณ์ที่เกิดขึ้นกับพี่น้องชาวไทยพุทธ ยังมีอีกหลายพื้นที่
ที่ประสบปัญหาเช่นนี้ และไม่สามารถแก้ได้


เหยียบกับระเบิด

นายปรีชา แซ่ลั่ว เหยียบกับระเบิดในสวนยางพาราของตนเองขณะเดินกรีด
ยาง ที่หมู่ 5 ต.รือเสาะ อ.รือเสาะ จ.นราธิวาสเมื่อ วันที่ 26 ตุลาคม 53
ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่ รพ.มอ.หาดใหญ่
เหตุร้ายที่เจาะจงขับไล่คนไทยพุทธโดยการสร้างความหวาดกล้ว และหมายเอาชีวิตไม่ได้รับความ เหลียวแลจากภาครัฐอย่างจริงจัง บางพื้นที่ไม่สามารถเข้าไปทำกินได้จำเป็นต้องขายที่ดินในราตาถูกและอพยพครอบครัวไปอยู่ที่อื่น

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น