วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

ภัยต่อความมั่นคงของไทย


มุสลิมเป็นภัยต่อความมั่นคงของไทย

1 ความคิดเห็น:

  1. แปลก พอเจอมุสลิมเลว โดนด่าว่าอิสลามเลว (ด่าศาสนาเฉยเลย)
    แต่พอเจอพุทธเลว โดนด่าว่ามารศาสนา (ศาสนาอะไร?)

    นี่หรอ ความชอบธรรม

    ตอบลบ