วันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2554

ระวังพวกคลั่งลัทธิรวมศาสนา

รายชื่อ กลุ่มลัทธิรวมศาสนา ที่ต้องระมัดระวัง

ในประเทศไทย ศาสนาทั้งหลายได้เข้ามาเผยแพร่อย่างเสรี ผู้เขียนบล๊อก เพียงแต่อยากจะตักเตือนหากมีใครการชักชวนท่านเข้าไปเป็นยอมรับเป็นสาวกหรือสมาชิก ซึ่งอาจทำให้เสียทรัพย์หรือถูกครอบงำโดยความเชื่อเบ็ดเสร็จแนวคิด ความเชื่อ-ลัทธิประเภทนี้ มาจากแนวคิดที่คิดจะผสานศาสนาอื่นๆในผนึกรวมในลัทธิตนเอง แนวคิดหลักๆ มักมีอ้างศาสดาต่างๆ จากหลายๆ ศาสนา
การตักเตือนในที่นี้ ไม่ได้หมายความว่า ความเชื่อ-ลัทธิต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งไม่ดีไปเสียทั้งหมด แต่ต้องการให้พิจารณาด้วยสติปัญญาของท่านตามความเหมาะสม พิจารณาความเป็นไปได้ ด้วยสติ สมาธิ ปัญญา ซึ่งที่แท้จริง ต้นกำเนิดแนวคิดนี้จริงๆ ถ้าศึกษาประวัติศาสตร์แล้ว แนวคิดดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ มีมาก่อนหน้านี้แล้ว ซึ่งเป้าหมายคือต้องการให้ความเชื่อต่างๆ เ้ป็นหนึ่งเดียวกันโดยทำการควบรวมความเชื่อบางส่วนเข้ามาอยู่ในความเชื่อใหม่ แล้่วปรับเปลี่ยนบางส่วน

ศาสนาคริสต์ นำแนวคิด เมซิอาห์ หรือพระผู้ไถ่ ของศาสนายูดาย มาใช้ในการอ้างชื่อพระเยซู
http://en.wikipedia.org/wiki/Jewish_messianism

ศาสนาอิสลาม นำแนวคิดเดิมๆ ของศาสนายิวและคริสต์มาปรับ อ้างว่าเป็น ชาวคัมภีร์(People of book-อะฮ์ลุลกิตาบ) เหมือนกัน แต่กลับมีความเชื่อว่าัคัมภีร์ของยูดายและคริสต์บิดเบือน

ในประเทศจีน ก็มีแนวคิดควบรวม 3 ศาสนา คือ พุทธ เต๋า และขงจื้อ เรียกว่า ซานเจียว
ในประเทศอินเดีย สังกราจารย์ ก็มีแนวคิดควบรวม พุทธศาสนา และความเชื่อในหลายท้องถิ่น เขียนคัมภีร์ปุราณะ http://th.wikipedia.org/wiki/อวตาร
___________________________________________

1. วิถีอนุตตรธรรม มีต้นกำเนิดมาจากประเทศไต้่หวัน เป็นลัทธิรวมศาสนา มีพื้นฐานมาจาก ศาสนาเต๋า พุทธ(มหายาน) ขงจื้อ คริสต์ อิสลาม รวมกันมีการนับถือ พระอนุตตรธรรมมารดา เหนือกว่าพระพุทธเจ้า รวมถึงศาสดาทั้งหลาย ทั้งมีพิธีกรรมถอนชื่ออกจากบัญชีนรก และมีการให้รหัสลับ 5 คำเปิดประตูนิพพาน
http://th.wikipedia.org/wiki/ลัทธิอนุตตรธรรม

2. ธรรมวิถีกวนอิม ก่อตั้งโดย ชิงไห่
อ้างว่ามีสามารถทำให้บรรลุธรรมได้อย่างฉับพลันมีแนวคิดจากการควบรวมศาสนาต่างๆ

3. สำนักปู่สวรรค์ ผู้ก่อตั้งคือ สุชาติ โกศลกิติวงศ์

4. แฮปปี้ ไซแอนซ์ ผู้ก่อตั้งคือ Ryuho Okawa อ้างว่าเป็นพระพุทธเ้จ้าลงมาเกิดใหม่ นับถือองค์พระเจ้าสูงสุดชื่อว่า El centare ทั้งยังอ้างว่าเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณในยุคโบราณมา


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น