วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

ประธานคกก.ความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนฯ ย้ำรัฐบาลต้องดูแลสวัสดิการและสนับสนุนเครื่องมือปฏิบัติงานของชุดเก็บกู้ วัตถุระเบิด และชุดเก็บกู้ ตชด.447 อย่างเร่งด่วน เพื่อแสดงถึงความจริงใจในการแก้ปัญหาสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่...

 นาย เจะอามิง โตะตาหยง ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ สภาผู้แทนราษฎรพร้อมคณะ เดินทางไปยังวัดขวัญประชา อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เพื่อเคารพศพ ด.ต.กิตติ มิ่งสุข เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด สังกัดกองร้อย ตชด.447 บ้านเจาะวา อ.สุไหงปาดี ที่เสียชีวิตในขณะปฎิบัติหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดที่ตลาดสุไหงปาดี เมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา และแสดงความเสียใจต่อครอบครัวมิ่งสุขกับการจากไปของด.ต.กิตติ

สำหรับข้อเรียกร้องที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิด สังกัด ตชด.447 บ้านเจาะวา 4 ประเด็นคือ
1. สวัสดิการเงินค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้ฯที่จะต้องติดตัวผู้ปฏิบัติ งานไปจนถึงหลังเกษียณอายุราชการ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ เพราะเป็นตำแหน่งเฉพาะที่มีความเสี่ยง และต้องใช้ทักษะความสามารถสูง
2. ชุดบอมบ์ สูท จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นรุ่น MK 9 ที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันสูงกว่าบอมบ์ สูท รุ่น MK 8 ที่ใช้ในวันเกิดเหตุ ซึ่งประจำอยู่ที่หน่วยปฏิบัติการของตชด.447 มาตั้งแต่ปี 2538
3.ยานพาหนะที่ใช้ในการเดินทางเข้าเก็บกู้วัตถุ ระเบิด ควรเปลี่ยนเป็นรถโฟร์วีล เพื่อความคล่องตัวในการปฏิบัติงานในสภาพพื้นที่ๆ มีความเสี่ยง แทนรถกระบะที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน ซึ่งใกล้จะถูกปลดระวางแล้ว
4.เครื่อง มือตัดสัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณวิทยุ อุปกรณ์ที่มีอยู่มีข้อจำกัดหลายด้านที่เป็นปัญหา ดังนั้นด้วยความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในสถานการณ์ความไม่สงบ จำเป็นอย่างยิ่งที่อุปกรณ์เหล่านี้ต้องเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและมีสภาพ ที่พร้อมใช้งานในทุกรูปแบบ

นอกจากนี้ นายเจะอามิง ยังระบุอีกว่า เจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดได้เน้นย้ำเป็นพิเศษคือ ขอให้นำหุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดมาประจำการที่หน่วย เช่นเดียวกับที่ประจำอยู่ที่ศูนย์จ.ยะลา และชุดเก็บกู้ จ.นราธิวาส เนื่องจากชุดเก็บกู้ของ ตชด.447 บ้านเจาะวาเป็นหน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ ซึ่งต้องเข้าเก็บกู้วัตถุระเบิดในหลายพื้นที่นราธิวาส โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดของตชด.447 ได้ดำเนินการทำลายวัตถุระเบิดในหลายเหตุการณ์ เฉพาะในปี 2553 ได้เข้าปฏิบัติการเก็บกู้ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง และสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้โดยไม่ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต ซึ่งต้องชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่ทุกนายที่ยอมสละชีวิตเพื่อปฏิบัติ งานอย่างเต็มที่ ภายใต้ข้อจำกัดของอุปกรณ์ที่อยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งาน

" เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงต้องสะท้อนกลับไปยังรัฐบาลว่า จริงจังและจริงใจมากน้อยเพียงใดกับการเข้ามาแก้ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ต้องดูแลอย่างรอบด้าน ซึ่งเบื้องต้น รัฐบาลจะต้องเข้ามาดำเนินการดูแลสวัสดิการ และสนับสนุนเครื่องมือในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละกลุ่มนี้เป็น พิเศษ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของผู้ปฏิบัติงานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและประชาชนในพื้นที่" นายเจะอามิง กล่าว

ประธานคณะกรรมาธิการความมั่นคงแห่งรัฐ ยังยืนยันด้วยว่า จะนำทุกประเด็นที่เป็นปัญหาและข้อเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการเก็บ กู้วัตถุระเบิด ตชด.447 บ้านเจาะวา เสนอต่อนายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เพื่อที่จะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี พร้อมกันนี้จะเร่งรัดให้รัฐบาลเข้ามาดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง โดยเร็วที่สุด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น