วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

ธรรมจากเหตุการณ์ ปี 2544

ธรรมจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔   


 

ลำดับที่
ธรรมจากเหตุการณ์ ๒๕๔๔ เรื่อง...
คลิกฟัง /
คลิกขวาดาวน์โหลด
สมมติ สื่อนำสังคมเข้าสู่ธรรม
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
สุขข้างนอก สุขข้างหน้า แต่สุขที่แท้อยู่ข้างใน
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
แต่งงานให้มีคุณค่า
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
ไม่ลบหลู่แต่ต้องรู้เข้าใจทำให้ถูก
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
ทำอย่างไรผู้หญิงก็ได้ ธรรมวินัยก็ไม่เสีย
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
ภัยแห่งพระพุทธศาสนาในประเทศไทย
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
คนไทยมีบุญ แต่ไม่รู้จักใช้บุญ
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
ไฮเทค ไฮทุกข์
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
โลกถึงกันกว้างใหญ่ แต่ใจคนกลับแคบลง
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๐
กุญแจไขความสำเร็จในยุคข่าวสารข้อมูล
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๑
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๑
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๒
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๒
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๓
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๓
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๔
มองสงครามอเมริกา-ทาลีบัน ผ่านภูมิหลังของชมพูทวีป ตอนที่ ๔
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๕
ทำอย่างไรสังคมไทยจะตั้งอยู่ในสมดุล
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๖
มนุษย์จะพัฒนาไปถึงอารยธรรมที่แท้ได้จริงหรือ
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๗
ฝึกคนเริ่มต้นที่ไหน
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๘
นับถือพุทธศาสนาอย่าให้เพี้ยน
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๑๙
ฟื้นวินัยชาวพุทธขึ้นมาให้เป็นวิถีของสังคมไทย
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๐
ยามบ้านเมืองดีเขาสร้างวัดให้ลูกท่านเล่น ยามบ้านเมืองเซเขาสร้างRCAให้ลูกท่านมั่วสุม
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๑
วันเกิด เกิดให้เป็น
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา
๒๒
ยืนบนฐานของตัวให้มั่น แล้วบุกบั่นก้าวไปข้างหน้า
คลิกฟังเสียงธรรมเทศนา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น