วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ผลของการออกจากศาสนาอิสลามในประเทศสหรัฐอเมริกา


ลูกสาวเกือบจะถูกพ่อฆ่า เพียงเพราะเปลี่ยนเป็นคริสเตียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น