วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ก่อการร้ายภาคใต้ เล็ง ถล่มสงขลา?


http://raiwan.com/2006/08/17/64/
ก่อการร้ายภาคใต้ เล็ง ถล่มสงขลา?
ก่อการร้ายภาคใต้ เล็ง ถล่มสงขลา?


หน่วยข่าวของทางราชการพบว่า มีการขนอาวุธผ่านชายแดนไทย-มาเลเซีย
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งรวมระเบิดด้วย ทำให้สงสัยกันว่าอาจมีการวางแผน ก่อการร้าย
คืบไปถึงสงขลา ปัจจุบันมีเพียงบางส่วนของสงขลาเท่านั้นที่อยู่เขตพื้นที่
ที่อาจเกิดความไม่สงบ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของสงขลา ไม่เคยเกิดเหตุการ
ก่อการร้ายเลย ตั้งแต่เริ่มเกิดความไม่สงบใน 3 จังหวัดภาคใต้ ยะลา ปัตตานี
นราธิวาส ที่ผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น