วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ศูนย์กลางการก่อการร้าย จ.ปทุมธานี ใครจะทำอะไรได้?


รอง สมุหราชองครักษ์เผยมีเบาะแสขบวนการแบ่งแยกดินแดนกว้านซื้อที่ดินใกล้วัดพระ ธรรมกาย 90 ไร่ หวังตั้งสหพันธ์อิสลามแห่งเอเชียที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประชุมแกนนำต้น ก.พ.51
พบเริ่มขยายเข้า จ.ตรัง พัทลุง ภูเก็ต ปลุกระดมคนในพื้นที่ สอนเด็กร้องเพลงชาติรัฐปัตตานีแทนเพลงชาติไทย เพื่อนแม้ว ดึงกำลังรบพิเศษใต้กลับหน่วยเกือบครึ่งพัน

รองสมุหราชองครักษ์ เผย ขบวนการแบ่งแยกดินแดนขยายเข้า จ.ตรัง พัทลุง ภูเก็ต ปลุกระดมคนในพื้นที่ สอนเด็กร้องเพลงชาติรัฐปัตตานีแทนเพลงชาติไทย
พบเบาะแสกว้านซื้อที่ดินใกล้วัดธรรมกาย 90 ไร่ หวังตั้ง สหพันธ์อิสลามแห่งเอเชีย ที่ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ประชุมแกนนำต้น ก.พ.51

ที่หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พระธรรมกิตติเมธี กรรมการมหาเถรสมาคมและโฆษกมหาเถรสมาคม เป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาวิชาการ
\'อุดมการณ์ศาสนทายาท\' มี พระภิกษุสามเณรที่กำลังเรียนหรือสอบเปรียญธรรม 7, 8, 9 ประโยค รวมทั้งครูสอนศีลธรรมในโรงเรียนกรุงเทพฯ จำนวน 80 รูปเข้าร่วมสัมมนา โดยผู้จัดได้เชิญ พล.อ.ณพล
บุญทับ รองสมุหราชองครักษ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระนาง เจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มาบรรยายเรื่อง สถานการณ์ชาวพุทธใน 3
จังหวัดชายแดนภาคใต้

พล.อ.ณพล กล่าวตอนหนึ่งว่า สถานการณ์ใน 3 จังหวัดภาคใต้และบางส่วนของ จ.สงขลา รวมทั้งล่าสุดได้ขยายไปยังพื้นที่ใน จ.ตรัง พัทลุง และภูเก็ต
เพื่อต้องการแบ่งแยกดินแดนสำหรับจัดตั้งรัฐปัตตานี โดยเตรียมงานและวางแผนเป็นอย่างดี มีทั้งคนในพื้นที่และคนไทยในต่างแดน
โดยการสร้างสถานการณ์ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อำนาจข่มเหงรังแกชาวมุสลิมใน พื้นที่ ทอดทิ้งไม่เอาใจใส่ จุดประสงค์หลัก คือต้องการที่จะแบ่งแยกดินแดนและทำลายสถาบันหลัก
คือสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมทั้งการใช้ครูที่กลับมาจากต่างประ เทศมาปลุกระดมคนในพื้นที่ โดยเฉพาะโรงเรียนสอนศาสนา
หรือโรงเรียนอนุบาลบางแห่งมีการปลูกฝังให้เด็กร้องเพลงชาติรัฐปัตตานีแทน เพลงชาติไทย

พล.อ.ณพล กล่าวต่อไปว่า เหตุการณ์ความรุนแรงใน 3 จังหวัดภาคใต้ที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบเป็นอย่างมากต่อพระพุทธศาสนาและคน
ไทยที่นับถือศาสนาพุทธที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ให้เกิดความกลัวและไม่กล้าที่จะ อยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้ ขบวนการดังกล่าวยังพยายามจัดตั้ง �สหพันธ์อิสลามแห่งเอเชีย� ขึ้นที่
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยได้จัดซื้อที่ดินใกล้วัดพระธรรมกาย จำนวน 90 ไร่ และเมื่อวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2551 มีนัดประชุมรวมกลุ่มของผู้นำทางศาสนาจากตะวันออกกลางและประเทศเพื่อนบ้าน
จำนวนมากเพื่อใช้ประเทศไทยเป็นศูนย์ของศาสนาอิสลามในอนาคต

พล.อ.ณพล กล่าว อีกว่า ปัจจุบันกลุ่มดังกล่าวใช้วิธีการรุกพื้นที่ของคนไทยที่นับถือศาสนาพุทธ โดยการซื้อที่ดินบริเวณรอบๆ วัด เพื่อสร้างมัสยิด
และกดดันให้คนไทยและคนจีนในพื้นที่ย้ายออกจากพื้นที่ โดยการส่งจดหมายข่มขู่ให้ย้ายออกจากพื้นที่ เช่น ที่วัดราษฎร์บูรณะ (วัดช้างให้) ต.ควนโนรี อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี
มีคนไทยพุทธที่เป็นเจ้าของพื้นที่พยายามที่จะขายที่ดินให้กับชาวมุสลิม ซึ่งได้เงินทุนจากตะวันออกกลาง ส่งผลให้พระสงฆ์ที่วัดช้างให้ประมาณ 45 รูปไม่สามารถออกบิณฑบาตได้

เพื่อนแม้ว ดึงกำลังรบพิเศษใต้กลับหน่วยเกือบครึ่งพัน

รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ท.ภุชงค์ รัตนวรรณ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (นสศ.) ซึ่งเป็นเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่นเดียวกับ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี
ทำเรื่องขอถอนกำลังทหารรบพิเศษที่ลงไปปฎิบัติหน้าที่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ กลับเข้าหน่วยที่ตั้ง จ.ลพบุรี เพื่อทำการฝึก โดยได้เสนอให้ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา
ผู้บัญชาการทหารบก พิจารณา

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ได้ สั่งการให้ฝ่ายเสนาธิการที่ได้จัดตั้งขึ้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พิจารณาว่ามีความเหมาะสมที่จะถอนกำลังทหารรบพิเศษออกจากพื้นที่หรือไม่
ซึ่งมีแนวโน้มว่าหลังจากที่ได้พิจารณาแล้วจะมีการถอนกำลังทหารรบพิเศษออกจาก พื้นที่ 40 % โดยอาจจะมีการปรับจากกองกำลังสันติสุข เป็นกองกำลังปฏิบัติการข่าวสารแทน

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับทหารรบพิเศษที่ลงไปปฏิบัติพื้นที่ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีประมาณ 1,000 นาย โดยจัดกำลังเป็นชุดควบคุม (ชค.) 6 ชุด ประกอบด้วย ชค.951 -955 ชค.543 และชุดทักษิณสัมพันธ์
โดยใน 1 ชุดควบคุมประกอบไปด้วย 8 ชุดปฏิบัติการพิเศษ ทั้งนี้ แนวทางการใช้ชุดปฏิบัติการพิเศษของ นสศ. ลงไปปฏิบัติหน้าที่ ทั้งงานป้องกัน งานปราบปรามความไม่สงบในพื้นที่ และ
ปฏิบัติการจิตวิทยา รวมทั้งการหาข่าวในพื้นที่เป็นนโยบายของ พล.อ.สนธิ บุญยรัตกลิน เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบก โดยปัจจุบันมีทหารรบพิเศษในพื้นที่ประมาณ 1,000 นาย ดังนั้น
คาดว่าจะถอนกำลังกลับประมาณ 400 นาย

http://news.sanook.com/social/social_270894.php

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น