วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2553


12-y-old girl victim of violence by husband

http://www.youtube.com/watch?v=wvavRR9UU7U&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=zXCDOA-NL_U&feature=related

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น